Osvedčenie

Osvedčenie

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Pôvodná výrobná licencia 2020

Živnostenské oprávnenie 2021

Aktualizácia registračného čísla lieku

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Licencia na výrobu zdravotníckych pomôcok

Aktualizácia registračného čísla lieku

Licencia na výrobu zdravotníckych pomôcok

One page of patent copy

Jedna strana patentovej kópie

Medical device registration certificate

Osvedčenie o registrácii zdravotníckeho zariadenia

NSF-CGMP certificate

Certifikát NSF-CGMP

LOGO registered trademark 1

LOGO registrovaná ochranná známka 1

Dongfang Shenzhou trademark

Ochranná známka Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Ochranná známka YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Kosher Certificate of Kosher Food

HALA certification

Certifikácia HALA

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Kanadská certifikácia FDA

U.S. FDA page

Americká stránka FDA

20210519143550

Rekordná registrácia operátorov zahraničného obchodu